2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ENSTİTÜMÜZ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için  Yüksek Lisans (Tezli) ve Doktora  (Tezli) öğrencisi alınacaktır.

Anabilim Dalı

Yük .

Lisans

Doktora

Yatay Geçiş

Yabancı Uyruklu

 

İstenen Şartlar

Y.L.

Dok.

Y.L

Dok

 

 

 

 

 

Fizyoloji

 

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

---

 

 

 

 

--

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

Yüksek Lisans:1- Sağlık Bilimleri Fakültesi  ve Sağlık Yüksekokulunun Ebelik, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon , Beslenme  ve Diyetetik Bölümlerinden  mezun olmak,  Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji bölümlerinden mezun olmak.

Doktora:1 (Bir) Kontenjan;Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.

1 (Bir) Kontenjan; Biyomühendislik Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.

2 (İki) Kontenjan; Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu olmak.

 

Tıbbi Biyoloji

 

 

2

 

---

 

---

 

---

 

---

 

---

 

Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji veya  Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinden mezun olmak.

 

Anatomi

 

 

3

 

1

 

---

 

---

 

---

 

---

 

Yüksek Lisans:Sağlık ile ilgili bir alanda lisans mezunu olmak.

Doktora:  Tıp Fakültesi mezunu olmak veya Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.

 

 

 

Histoloji ve Embriyoloji

 

 

 

 

3

 

 

 

1

 

 

 

---

 

 

 

---

 

 

 

---

 

 

 

---

 

Yüksek Lisans:Eğitim Fakültesi Biyoloji bölümü ,  Fen Edebiyat  Fakültesi Biyoloji Bölümü,  Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Biyomedikal mühendisliği veya Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans  mezunu olmak.

Doktora : Tıp Fakültesi mezunu olmak, veya sağlık bilimleri enstitüsü (Tıp programı) Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.

 

 

 

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

 

 

 

3

 

 

 

---

 

 

 

1

 

 

 

---

 

 

 

1

 

 

 

---

Yüksek Lisans:Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner, Ziraat ve Orman Fakülteleri Sağlık Bilimleri, Hemşirelik Fakültesi/Yüksekokulu; Fen Fakültesi İstatistik ve Matematik Bölümleri; Mühendislik Fakültesi, veya ilgili diğer bölümlerden (Fakültelerin Biyoistatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri) lisans eğitimi almış olmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

---

Yüksek Lisans:Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve Sağlık Yüksekokullarının 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olup, Fizyoterapist unvanı almış olmak

Doktora:Sağlık Bilimleri Enstitülerinin Fizik Tedavi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalına bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Geriatrik Fizyoterapi, Muskuloskeletal Fizyoterapi, Nörolojik Fizyoterapi- Rehabilitasyon, Ortopedik Fizyoterapi, Protez-Ortez ve Kardiyopulmoner Fizyoterapi programlarında yüksek lisans yapmış fizyoterapist olmak. 

Halk Sağlığı

5

-

--

---

---

--

Sağlıkla ilgili alanlardan mezun olmak

Tıbbi Farmakoloji

5

5

-

--

--

--

Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olmak.

Doktora:  Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi mezunu olmak yada  Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp veya Eczacılık programı) Farmakoloji/Tıbbi Farmakoloji Anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak.

 

Sinir Bilimleri

--

2

--

--

--

--

Doktora:   1 (bir) adayRuh sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Uzmanlık yapmış olması ve 1 (bir) adayın Tıp Fakültesi  mezunu olması                

 

Periodontoloji

 

---

 

2

 

---

 

 

---

 

---

 

Diş hekimliği Fakültesi  mezunu olmak

 

 

 

Ağız Diş Çene Hastalıkları Cerrahisi

 

 

 

 

---

 

 

 

 

---

 

 

 

 

---

 

 

 

 

---

 

 

 

 

---

 

 

 

 

2

 

 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı: Yurt içindeki  Diş Hekimliği Fakültelerinden Yabancı Uyruklu öğrenci statüsünden mezun olmak. Ve klinikte tam zamanlı bulunması, İngilizce ve Türkçeyi akıcı konuşmak.

 

 

 

Protetik Diş Tedavisi

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

2

 

 

 

---

 

 

 

---

 

 

 

---

 

 

 

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı: Yurt içindeki  Diş Hekimliği Fakültelerinden Yabancı Uyruklu öğrenci statüsünden mezun olmak. Türkçeyi akıcı konuşmak.

Not: İlandaki tüm öğrencilerin bölümde tam zamanlı bulunması

 

 

Pedodonti

---

2

--

--

--

2

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak,   Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı: Yurt içindeki  Diş Hekimliği Fakültelerinden Yabancı Uyruklu öğrenci statüsünden mezun olmak. İngilizce ve Türkçeyi akıcı konuşmak.

Not: İlandaki tüm öğrencilerin bölümde tam zamanlı bulunması

Ağız Diş Çene Hastalıkları Radyolojisi

 

--

 

2

 

 

--

 

--

 

--

 

1

Yurt içindeki  Diş Hekimliği Fakültelerinden  mezun olmak.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı: Yurt içindeki  Diş Hekimliği Fakültelerinden Yabancı Uyruklu öğrenci statüsünden mezun olmak. İngilizce ve Türkçeyi akıcı konuşmak

Not: İlandaki tüm öğrencilerin bölümde tam zamanlı bulunması

 

 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ ADAYLARININ  BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru Formu  Enstitümüz Web sayfasında Formlar linkinden indirilerek doldurulacaktır.

1.Lisans ve yüksek lisans diplomaları veya mezuniyet belgeleri.

Yüksek Lisans Programına Müracaat Edecekler ; Yukarıda istenen şartlarda lisans diplomasına,

 Doktora Programına müracaat edecekler;

-   Yukarıda istenen şartlarda yüksek lisans diplomasına ,

-  Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakülteleri mezunları için lisans diploması sahibi olması,

- Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Fen Fakültesi lisans mezunları için yüksek lisans derecesine sahip olması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 4’lük sisteme göre en az 2,5 yüksek lisans mezuniyet derecesine veya eşdeğeri mezuniyet derecesine sahip  olmaları gerekir.

2.Lisans veya Yüksek Lisans öğreniminde  aldığı dersleri ve notları gösterir belge. (Transkript)

3.ALES sonuç belgesi  (TUS veya DUS puanı için süresiz olmak üzere, en az 50 puana veya ALES‘ten sayısal puan türünden en az 55 puana sahip olması veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan almış olması).

4.Özgeçmiş.

 

5.Yabancı Dil Başarı Belgesi. (Yüksek Lisans için; YDS’ye girmiş ve en az 40 puan almış olmaları veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alması gerekmektedir. Doktora için; YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alması gerekmektedir.)

6.İki (2) adet  fotoğraf. 

7.Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

8.  Eksik belgeli müracaat ve Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI  İÇİN MÜRACAAT EDEN ÖĞRENCİLER  AŞAĞIDAKİ BELGELERİ BAŞVURU ESNASINDA TESLİM EDECEKLER.

1. Başka yükseköğretim kurumlarına bağlı ilgili Lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler, ilan edilen kontenjan sayısınca kabul edilebilir.

2. İlgili programın öğrenci kabul şartlarını taşıması ve geldikleri programda devam ettikleri derslerin tamamını başarmış olmaları ve bu derslerden başarı notu ortalamasının  yüksek lisans için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 4’lük sisteme göre en az 2,  doktora için en az 2,5 puan almış olmaları gerekir.

3.Tez aşamasındaki yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER AŞAĞIDAKİ BELGELERİ BAŞVURU ESNASINDA TESLİM EDECEKLER.

1)Lisans ve/veya yüksek lisansını yabancı ülkede yapmış olan adayların yabancı ülkede aldıkları diplomalarının, ya da geçici mezuniyet belgelerinin aslı ile noter, yeminli tercüme büroları ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

2) Adayın üniversitesinden aldığı dersleri, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir, onaylanmış resmi not belgesi (Transkript) ile Türkçe tercümesinin noterden, yeminli tercüme bürolarından ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

Öğrenim Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter, yeminli tercüme büroları ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı nüshası

3) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5 x 6 cm boyutunda iki adet biometrik fotoğraf,

4)Niyet ve Referans mektupları,

5) Adayın varsa ilgili Anabilim Dalından almış olduğu koşullu kabul mektubu, 

6) Burs alacak adayların burs belgelerini ibraz etmeleri gerekir,

7) İl emniyet müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi, (Kayıt sonrası teslim edilecektir).

8) Bölüm birinciliği Ulusal yada Uluslararası burs veya ödül, bilimsel yada mesleki çalışmalar, sportif derece gibi aday başarısını gösterir belgeler öğrenci kabulünde dikkate alınır,

9) TÖMER’den Türkçe dil yeterlik belgesi almış olması, Üniversitemiz veya Türkiye’deki diğer Üniversitelerin Türk Dili Bölüm Başkanlıkları tarafından yapılacak Türkçe dil sınavından en az C1 alması gereklidir. (Türkiye içerisinde bulunan üniversitelerden mezun olanlardan Türkçe dil yeterlik belgesi istenmez.)

10) İlgili Enstitünün lisansüstü yönetmeliği çerçevesinde ilan edilen yabancı dil belgeleri.

11) Adayın varsa bölüm birinciliği, ulusal ya da uluslararası burs veya ödül, bilimsel, sanatsal ya da mesleki çalışma, sportif faaliyetlerde derece gibi başarılarını gösterir belgeler ile ALES ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan almış olduğu puan belgesi.

12) Diş Hekimliği Anabilim dalı Programlarına müracaat edecekler hazırlık sınıfı hariç en az 5 (beş) yıllık Diş Hekimliği Fakülte mezunu olmaları gerekir.

13) Spor Bilimleri Anabilim Dalı haricindeki yüksek lisans programına başvuracak adayın; ALES‘ten sayısal puan türünden en az 55 puana sahip olması veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınavlardan almış olduğu puan belgesi.

14) Klinik uygulaması olan sağlık alanları için kendilerinden diploma denklik belgesine, Klinik uygulaması gerektirmeyen sağlık alanları ise kendilerinden daha önce örenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığına dair Yükseköğretim Kurulundan tanınma belgesi.

15) Uluslararası öğrencilerin dönemlik öğrenim harç ücreti 3000 TL.’dir.

16) Belirtilmeyen hususların tamamında Enstitümüz Yönetmelik hükümler esas alınır.

 

Başvuru Tarihi     :23 Temmuz 2018 – 25 Temmuz 2018

 

Mülakat Tarihi:27 Temmuz 2018

 

Müracaatları Değerlendirme :

Yüksek lisans için öğrenci kabulü; ALES’in %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve EABD'nin önerdiği, EYK'nin belirlediği en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak sözlü ve/veya yazılı bilim sınavı ve/veya mülakat notunun %20’sinin toplanmasıyla adayın başarı puanı hesaplanır. Başarılı olabilmek için; toplam puanın yüksek lisans için en az 55 olması gerekir.

Doktora için öğrenci kabulü; ALES’in % 50’si, yüksek lisans veya lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve EABD’nin önerdiği, EYK’nin belirlediği en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak sözlü ve/veya yazılı bilim sınavı ve/veya mülakat notunun %20’sinin toplanmasıyla adayın başarı puanı hesaplanır. Başarılı olabilmek için; toplam puanın diş hekimliği doktora programı için en az 70, diğer doktora programları için en az 65 olması gerekir.

 

Kazanan adayları İlan Etme     : 30 Temmuz 2018

 

 

Kayıt Tarihi   : Asil adaylar :  31 Temmuz - / 01-02 / Ağustos 2018

                           Yedek adaylar: 03Ağustos 2018

Başvuru adresi  :

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diş Hekimliği Fakültesi Binası Doğu Kampüsü /ISPARTA   

Tel : 0 246 2118753   Fax: 0246 237 03 63

 

NOT :

1 –Aday sadece bir Anabilim Dalına ve programa müracaat edebilir.

2–Transkriptleri 4’lük sisteme veya harfli sisteme göre olanların, Üniversiteleri tarafından 100’lük sisteme dönüşümleri yoksa; Üniversitemiz Senatosunun 19.08.2010 tarih ve 324/10 sayılı kararı gereğince YÖK ‘ ün yayınlamış olduğu 100 lük not dönüşümü tablosu esas alınarak uygulanır.    

 

 

 

 

 

Yayın Tarihi: 06/07/2018
Okunma Sayısı: 1242