Europass Sistemi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 30.01.2014 tarihli ve 95916564-720/5955 sayılı yazısı.

Avrupa Konseyi Kararı uyarınca Europass oluşturulmuş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye'de Europass faaliyetlerini takip ve koordine etmek üzere "Ulusal Europass Merkezi" olarak görevlendirilmiştir.

Ulusal Europass Merkezinin başlıca görevleri; Europass Merkezlerinin Europass hakkında bilgilendirilmesi ve Europass belgelerinin basılı ve elektronik ortamda bulunmasını sağlamaktır. Europass Belgeleri Avrupa Birliği düzeyinde bir eğitim programına katılmak isteyen veya iş arayan öğrencilerin gönüllü kullanımına açık, sahip oldukları niteliklerini ve yeterliliklerde şeffaflığını sağlayan dökümanlar klasörüdür. Europass Belgeleri Europass Özgeçmiş (CV) ve Avrupa Beceriler pasaportu olmak üzere iki ana başlıkta toplanmaktadır. Avrupa Beceriler pasaportunda; Europass dil pasaportu, Europass Sertifika Eki, Europass Hareketlilik Belgesi ve Europass Diploma eki yer almaktadır.

Europas Belgeleri, öğrencilerin eğitimde ve iş arayışında, beceri ve yeterliliklerini etkin şekilde ifade etmelerini sağlamaktadır. 

Konuya ait Europass Belgelerine http://www.europass.gov.tr/    internet adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Yayın Tarihi: 14/03/2014
Okunma Sayısı: 1603