Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Prof. Dr. Hikmet ORHAN   Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi  Osman GÜRDAL  Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Adnan KARAİBRAHİMOĞLU Öğretim Üyesi