Hakkımızda

Enstitümüz, 11 TEMMUZ 1992 gün ve 21281 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3837 Sayılı Kanunla kurulmuş ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 29/12/1994 tarihli toplantısında alınan karar ile faaliyete geçirilmesi uygun görülmüştür. 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında yedi öğrenci (4 doktora ve 3 yüksek lisans) ile lisansüstü eğitime başlamıştır. Ülkemizin bilim adamı ihtiyacının karşılanması için Lisansüstü Eğitim ve Öğretimini büyük titizlikle yürüten Enstitümüz bünyesinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla Diş Hekimliği Fakültesinde 8 anabilim dalında doktora programı, Tıp Fakültesinde 11 anabilim dalında yüksek lisans 10 anabilim dalında doktora programı, Sağlık Bilimleri Fakültesinde 5 Yüksek Lisans 2 doktora programı, Spor Bilimleri Fakültesinde 1 Yüksek Lisans 1 doktora programı, Eczacılık fakültesinde 1 yüksek lisans olmak üzere toplam 21 anabilim dalında doktora; 18 anabilim dalında ise yüksek lisans programımız bulunmaktadır. Enstitümüzde Eğitim Öğretim gören 113 Yüksek Lisans, 86 Doktora öğrenci toplam 199 öğrencimiz vardır. Enstitümüzden 193 doktora, 227 yüksek Lisans olmak üzere toplam 420 öğrenci mezun olmuştur. Enstitümüz bünyesindeki programlarda 56 profesör, 32 doçent ve 59 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 147 öğretim üyesi ile eğitim verilmektedir.