ENSİTÜMÜZDE GÖREV YAPMIŞ MÜDÜRLERİMİZ

08.06.1993 - 17.06.1994 Prof. Dr. Metin TİMUR
02.08.1994 - 03.09.2000 Prof. Dr. Sadettin ÇALIŞKAN
04.09.2000 - 15.03.2005 Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ
13.05.2005 - 01.06.2008 Prof. Dr. Halis KÖYLÜ
02.06.2008 - 15.01.2009 Doç. Dr. A. Diljin KEÇECİ
20.01.2009 - 13.01.2010 Doç. Dr. Nilgün KAPUCUOĞLU
13.01.2010 - 01.06.2011 Doç. Dr. Serpil DEMİRCİ
01.06.2011 - 01.03.2013 Prof. Dr. M.Fehmi ÖZGÜNER
05.03.2013 - 29.03.2013 Prof. Dr. M. Hakan TÜRKKAHRAMAN
29.03.2013 - 16.03.2015 Doç. Dr. Nejdet ADANIR
16.06.2015 - 16.10.2018 Doç. Dr. Mustafa KAYAN
16.10.2018 - 01.07.2020 Doç. Dr. Nilgün GÜRBÜZ
01.07.2020 - 27.12.2023 Prof. Dr. Ebru ÇUBUK DEMİRALAY
27.12.2023 - devam ediyor Doç. Dr. Mukadder İnci BAŞER KOLCU