Yönetim Kurulu

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu 

Prof.Dr. Ebru Çubuk DEMİRALAY: Müdür 

Dr. Öğretim Üyesi Giray KOLCU: Müdür Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Zehra ÜSTÜN: Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Mümtaz Cem ŞİRİN: Üye

Doç. Dr. Öğretim Üyesi Mahmut ALP: Üye

Doç. Dr. Erdal EROĞLU: Üye

Mevlüt TUFAN: Raportör