Yönetim Kurulu

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu 

Prof.Dr. Ebru Çubuk DEMİRALAY: Müdür 

Doç.Dr.  Giray KOLCU: Müdür Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Zehra ÜSTÜN: Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Mümtaz Cem ŞİRİN: Üye

Doç. Dr. Öğretim Üyesi Mahmut ALP: Üye

Doç. Dr. Erdal EROĞLU: Üye

Mevlüt TUFAN: Raportör

 

Araştırma Görevlisi Temsilcileri Konsey Üyesi: Tahir Keskin (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı)

Lisansüstü Öğrenci Temsilcisi: Hanife Yazan (Anatomi Anabilim Dalı)