BİRİM KALİTE KOMİSYONU

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

ANABİLİM DALI BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Prof. Dr. Ebru ÇUBUK DEMİRALAY

Dr. Öğr. Üyesi Giray KOLCU

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÜSTÜN

Dr. Öğr. Üyesi İnci BAŞER KOLCU

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Dr.Öğr.Üyesi Osman GÜRDAL
Tıbbi Mikrobiyoloji Doç.Dr. Mümtaz Cem ŞİRİN
Endodonti Prof.Dr. Bulem ÜREYEN KAYA
Periodontoloji Prof.Dr. Zuhal YETKİN AY
Restoratif Diş Tedavisi Dr.Öğr.Üyesi Muhittin UĞURLU
Protetik Diş Tedavisi Dr.Öğr.Üyesi Işın KÜRKÇÜOĞLU
Ağız, Diş ve Çene Hast.Cerh. Dr.Öğr.Üyesi Tayfun YAZICI
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Doç.Dr. Esin BOZDEMİR
Hemşirelik Esasları Doç.Dr.  Esin ÇETİNKAYA USLUSOY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr.Öğr.Üyesi Mehmet DURAY
Cerrahi Hemşireliği Dr.Öğr.Üyesi Altun BAKSİ
Doğum ve Kadın Hastalıkları Prof. Dr. Emel TAŞÇI DURAN
Histoloji ve Embriyoloji Dr.Öğr.Üyesi Dilek ULUSOY KARATOPUK            
Ortodonti Dr.Öğr.Üyesi M. Hilmi BÜYÜKÇAVUŞ
İlaç Araştırma ve Geliştirme Dr.Öğr.Üyesi Ebru ÖNEM               
Tıbbi Farmakoloji Dr.Öğr.Üyesi Mehtap SAVRAN
Tıbbi Fizyoloji Dr.Öğr.Üyesi Cennet AK
Anatomi Dr.Öğr.Üyesi Yadigar KASTAMONİ
Biyofizik Doç. Dr. Ömer ÇELİK
Sinir Bilimleri Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU
Tıbbi Biyoloji Doç. Dr. Nilgün GÜRBÜZ                
Rejeneratif  Tıp Dr.Öğr.Üyesi Ümran AYDEMİR SEZER
Halk Sağlığı Doç. Dr. Özgür ÖNAL
Spor Bilimleri Doç. Dr. Hulisi ALP
Pedodonti Dr.Öğr.Üyesi  Esra ÖZ
İç Hastalıkları Hemşireliği Dr.Öğr.Üyesi Kamuran CERİT

 

Araştırma Görevlisi Temsilcileri Konsey Üyesi: Tahir Keskin (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı)

Lisansüstü Öğrenci Temsilcisi: Hanife Yazan (Anatomi Anabilim Dalı)