Öğrenci Temsilcileri

Araştırma Görevlisi Temsilcileri Konsey Üyesi: Tahir Keskin (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı)

Research Assistant Representatives Council Member: Tahir Keskin (Department of Physical Therapy and Rehabilitation)

 

Lisansüstü Öğrenci Temsilcisi: Hanife Yazan (Anatomi Anabilim Dalı)

Graduate Student Representative: Hanife Yazan (Department of Anatomy)

 

Not: Sağlık Bilimleri Enstitüsü iç paydaş olarak öğrenci görüşlerini önemsemekte ve değerlendirmektedir. Öğrenciler geribildirimlerini doğrudan öğrenci geribildirim formu aracılığı ile ve dolaylı olarak öğrenci temsilcileri aracılığı ile enstitümüze iletebilmektedir. Doğrudan iletilen geribildirimler konusuna göre uygun toplantıda değerlendirilmektedir. Dolaylı geribildirimler için ise öğrenci temsilcileri enstitü bünyesindeki toplantılara davet edilmekte ve geribildirimleri değerlendirilmektedir. Öğrenci temsilcileri ile toplantı gündemleri/tarih ve saat bilgisi/toplantı türü (yüzyüze/çevrimiçi) paylaşılmakta ve oy hakkı olmasa dahi katılımlarına kanıt olması amacıyla toplantı tutanaklarında imzalarına yer verilmektedir.      

 

Note: The Institute of Health Sciences cares about and evaluates student opinions as internal stakeholders. Students can send their feedback to our institute directly through the student feedback form and indirectly through student representatives. Directly communicated feedback is evaluated at the appropriate meeting according to its subject. For indirect feedback, student representatives are invited to meetings within the institute and their feedback is evaluated. Meeting agendas/date and time information/meeting type (face-to-face/online) are shared with student representatives and their signatures are included in the meeting minutes to prove their participation even if they do not have the right to vote.