Öğrenci Temsilcileri

Araştırma Görevlisi Temsilcileri Konsey Üyesi: Tahir Keskin (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı)

Research Assistant Representatives Council Member: Tahir Keskin (Department of Physical Therapy and Rehabilitation)

 

Lisansüstü Öğrenci Temsilcisi: Hanife Yazan (Anatomi Anabilim Dalı)

Graduate Student Representative: Hanife Yazan (Department of Anatomy)