Hakkımızda

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Üniversitemiz kuruluş kanununda (11 Temmuz 1992 gün ve 21281 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 3737 Sayılı Kanun) yer almış olmasına karşın, Yükseköğretim Kurulu tarafından kuruluş izni 25.02.1993'de faaliyet izni ise 27/12/1994'te alınan karar ile gerçekleşmiştir. 1994-1995 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı'nda Lisansüstü eğitimine başlamıştır. 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında yedi öğrenci (4 doktora ve 3 yüksek lisans) ile lisansüstü eğitime başlamıştır. Ülkemizin bilim adamı ihtiyacının karşılanması için Lisansüstü Eğitim ve Öğretimini büyük titizlikle yürüten Enstitümüz bünyesinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla Diş Hekimliği Fakültesinde 8 anabilim dalında doktora programı, Tıp Fakültesinde 11 anabilim dalında yüksek lisans 10 anabilim dalında doktora programı, Sağlık Bilimleri Fakültesinde 5 yüksek lisans 2 doktora programı, Spor Bilimleri Fakültesinde 1 yüksek lisans 1 doktora programı, Eczacılık fakültesinde 1 yüksek lisans programı olmak üzere toplam 21 anabilim dalında doktora; 18 anabilim dalında ise yüksek lisans programımız bulunmaktadır. Enstitümüzde Eğitim-Öğretim gören 125 Yüksek Lisans, 96 Doktora öğrenci toplam 221 öğrencimiz vardır. Enstitümüzden 202 doktora, 241 yüksek lisans olmak üzere toplam 443 öğrenci mezun olmuştur. Enstitümüz bünyesindeki programlarda 56 profesör, 32 doçent ve 59 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 147 öğretim üyesi ile eğitim verilmektedir.

Çağrı Merkezi Sayısal Verileri