Misyon ve Vizyon

Süleyman Demirel Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Misyon: Sağlık Bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde lisansüstü eğitim öğretim sunan, bilimsel araştırma yayın ve danışmanlık faaliyetlerini geliştiren, toplumun gereksinimlerine yönelik yenilikçi ve evrensel bilime katkı sağlayabilen bilim insanlarını yetiştirmektir. 
Mission: To train scientists who provide national and international postgraduate education in the field of Health Sciences, develop scientific research, publication and consultancy activities, and contribute to innovative and universal science for the needs of society.

 
Vizyon: Analitik, eleştirel ve yenilikçi düşünerek evrensel ölçekte bilim üreten nitelikli bilim insanlarını yetiştiren bir enstitü olmaktır. 
Vision: To be an institute that trains qualified scientists who produce science on a universal scale by thinking analytically, critically and innovatively.

 

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Temel Değerler: 

•İnsan haklarına saygılı

•Şeffaf

•Etik değerlere bağlı

•Bilime ve analitik düşünceye inanan

•Yenilikçi be bilimsel gelişime açık

•Aktarılabilen becerilere sahip

•Yaşam boyu öğrenen

•Ulusal ve uluslararası kalkınmayı önceleyen

•Mesleklerarası eğitim/ iletişim/ araştırma/ işbirliği ilkelerini benimsemiş

Süleyman Demirel University (SDU) Core Values:

•Respecting human rights

•Transparent

•Committed to ethical values

•Believing in science and analytical thinking

•Innovative and open to scientific development

•Have transferable skills

•Lifelong learner

•Prioritizing national and international development

•Adopted the principles of interprofessional education/ communication/ research/ collaboration