Misyon ve Vizyon

Misyon:
Sağlık Bilimleri alanında en üst düzeyde lisansüstü eğitim öğretim sunmayı, bilimsel araştırma yayın ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmeyi, evrensel değerler ışığında çağdaş, yaratıcı ve yarattığı değerlerle ülkemizi tüm dünyada temsil edecek bilim insanı yetiştirerek toplumsal katkı sağlamayı, görev kabul etmiştir.
Vizyon:
Çağın gerektirdiği mesleki teknik bilgi donanımına sahip uluslararası düzeyde araştırma ve proje yapabilen bilim insanlarından oluşan uzlaşmacı paylaşımcı şeffaf ve küresel arenada Anadolu’nun tarihteki imajını yansıtan bir Üniversite olma hedefine hizmet etmek.
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Vizyon: 
SDÜ; evrensel ölçekte bilgi, teknoloji ve hizmet üreterek, ilham ve yön veren bir üniversite olmayı hedeflemektedir.
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Misyon: 
SDÜ; toplumla etkileşim içinde, insanı önceleyerek, uluslararası standartlarda eğitim vermeyi, araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev edinmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Temel Değerler:  

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)

Adil olmayı

Şeffaflığı

Hesap verebilirliği

Katılımcı olmayı

Disiplinler arası bilimsel yaklaşımı

Mükemmelliği

Üretkenliği

Yenilikçiliği

Yaratıcı düşünmeyi

Akademik özgürlüğü

Düşünce ve ifade özgürlüğünü

Etik kurallara uygunluğu

Kaliteyi

Öğrenci odaklılığı

Toplumsal, çevresel ve estetik duyarlılığı

Geleceğe ışık tutmayı ve

İş tatminini geliştirmeyi temel ilkeleri olarak benimsemiştir.

Yayın Tarihi: 26/12/2020
Okunma Sayısı: 187