Misyon ve Vizyon

Misyon:
Sağlık Bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde lisansüstü eğitim öğretim sunan, bilimsel araştırma yayın ve danışmanlık faaliyetlerini geliştiren, toplumun gereksinimlerine yönelik yenilikçi ve evrensel bilime katkı sağlayabilen bilim insanlarını yetiştirmektir. 
Vizyon:
Analitik, eleştirel ve yenilikçi düşünerek evrensel ölçekte bilim üreten nitelikli bilim insanlarını yetiştiren bir enstitü olmaktır. 

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Temel Değerler:  

İnsan haklarına saygılı

Şeffaf

Etik değerlere bağlı

Bilime ve analitik düşünceye inanan

Yenilikçi be bilimsel gelişime açık

Aktarılabilen becerilere sahip

Yaşamboyu öğrenen

Ulusal ve uluslararası kalkınmayı önceleyen

Mesleklerarası eğitim/iletişim/araştırma/işbirliği ilkelerini benimsemiş