Yönetim

Prof. Dr. Ebru Çubuk DemiralayProf. Dr. Ebru Çubuk DEMİRALAY: SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Dr. Öğretim Üyesi Giray KOLCU: SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğretim Üyesi Zehra ÜSTÜN: SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Mevlüt TUFAN: SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sekreteri