Yönetim

SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü: Doç. Dr. Mukadder İnci BAŞER KOLCU

Enstitü Müdür Yardımcısı: Doç. Dr. Tunahan DEMİRCİ

Enstitü Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÜSTÜN

SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sekreteri: Mevlüt TUFAN