Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Derya YILDIRIM Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Esin BOZDEMİR Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÖRMEZ Öğretim Üyesi