Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Derya YILDIRIM Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr.Esin BOZDEMİR Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Özlem GÖRMEZ Öğretim Üyesi