Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖZDEMİR Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Murat MADEN Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Bulem ÜREYAN KAYA Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Nergiz BOLAT Öğretim Üyesi