Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Ferdi BAŞKURT Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Zeliha BAŞKURT Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi  Hatice YAKUT Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Tuba İNCE PARPUCU Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet DURAY Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Sabriye ERCAN Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi merve KARAPINAR Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Mesut ERGAN
Öğretim Üyesi