Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Emel TAŞÇI DURAN Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Fatma BAŞALAN İZ Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem GÜAN KAKAŞÇI Öğretim Üyesi