Öğretim Üyeleri

 Prof. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Zuhal KIRZIOĞLU Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Derya CEYHAN Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Esra ÖZ Öğretim Üyesi