Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Derya CEYHAN Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Esra ÖZ Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Betül KARAGÜR ÇAKMAK Öğretim Üyesi