Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Kanat GÜLLE Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nilgün GÜRBÜZ Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Erdal EROĞLU Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Serdar SEZER Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ümran AYDEMİR SEZER Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Fatma Nihan CANKARA Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Zeynep BAŞAĞAOĞLU DEMİREKİN Öğretim Üyesi