Birim Danışma Kurulu

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Danışma Kurulu

 

Dış Paydaş Birim Danışma Kurulu Üyesi
Isparta Şehir Hastanesi

Isparta Şehir Hastanesi - Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Tülay KAVAS SÜNLÜ

Isparta Tabipler Odası

Isparta Tabipler Odası Başkanı

Prof. Dr. Nermin KARAHAN

Isparta Diş Hekimleri Odası

Isparta Diş Hekimleri Odası - Yönetim Kurulu Üyesi

Aşkın DALDAL

Isparta Eczacılar Odası

Isparta Eczacı Odası Başkanı

Esra NEMLİ KURTBOLAT

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Spor Şube Müdürü

Ahmet TAŞDEMİR

 

Dış Paydaşlar Etki/Önem Matrisi (2022)