SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2021-2022 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ON-LİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2021-2022 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ON-LİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2021-2022 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURU İŞLEMLERİ

2021 - 2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü program başvuruları 26 Temmuz-08 Ağustos 2021 tarihleri arasında Online olarak yapılacaktır. Başvurular 08 Ağustos 2021 Pazar günü saat 23:59’da sona erecektir.

Başvurular https://golcuk.sdu.edu.tr  adresinden online yapılacaktır. Aday online başvuru için sırasıyla aşağıdaki işlemleri gerçekleştirecektir.

*  Sisteme üye olma

*  Aday bilgilerinin doldurulması

*  Bilgilerin kaydedilmesi, kullanıcı adı ve parolanın elde edilmesi

*  Aday girişi

*  Aday başvurusu

Aday, sistemden başvurusunu onayladığında başvurusu sistem tarafından kabul edilmiş olacaktır.

Başvuru yapan adaylar, Enstitümüz resmi öğrenci işleri sayfası olan https://golcuk.sdu.edu.tr adresinden belirtilen tarihlerde gerekli tüm belgeleri eksiksiz ve hatasız bir şekilde sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunan ve/veya tahrifat yapan adayların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

 Aslı gibidir onayı, belgenin aslı ve fotokopisi ile tüm kamu kurumlarında yapılabilir.

ON-LİNE BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENECEK BİLGİ VE BELGELER

1) Lisans veya yüksek lisans diplomaları veya mezuniyet belgelerinin veya mezun aşamasında olduklarına dair belgenin resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir veya noter onaylı)

2) Lisans veya Yüksek Lisans öğreniminde aldığı dersleri ve notları gösterir belgenin (Transkript) resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir veya noter onaylı)

3) Yabancı Dil sonuç belgesi

4) ALES sonuç belgesi

5) Nüfus cüzdanının resmi onaylı fotokopisi (aslı gibidir)

6) Bir (1) adet fotoğraf (vesikalık formatında JPEG dosyası olarak sisteme yüklenecektir)

7) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN ON-LİNE BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENECEK BİLGİ VE BELGELER

1) Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi

Türkçe eğitim veren lisansüstü programlara başvurup lisans öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış adayların; a. Türkçeden başarılı olduğunu gösterir en az “C1”seviyesinde SDÜ-TÜDAM, TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü ve Üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezleri tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine sahip olması (Lisans öğrenimini Türkiye’de yapmış adaylar ve İngilizce Lisansüstü Programlara başvuracak adaylar muaf tutulacaktır) veya b. C1 belgesine sahip olmayan adayların en fazla dört yarıyıl süre içerisinde C1 düzeyinde belge almaya hak kazanmaları gerekir. (Adaylar belgeyi aldıkları tarihi takip eden yarıyıldan itibaren lisansüstü öğrenimlerine başlarlar. Kursun süresi öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir.)

2) Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (Tezli Yüksek Lisans programı)

Türkçe veya İngilizce Eğitim veren Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Yabancı Dil Sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından (anadilleri dışında), İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından başvurunun yapılacağı Ana bilim Dalı tarafından ayrıca bir dil şartı belirtilmediği sürece en az 40 puan alması gerekir. Bu sınavların geçerliliği beş yıldır.

3) Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (Doktora programı)

Türkçe veya İngilizce eğitim veren doktora programına başvuracak adayların Yabancı Dil Sınavı (YDS, e-YDS-YÖK-DİL) veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından (anadilleri dışında), İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından başvurunun yapılacağı Ana bilim Dalı tarafından ayrıca bir dil şartı belirtilmediği sürece en az 55 puan alması gerekir. Bu sınavların geçerliliği beş yıldır.

4) Başvurunun yapılacağı Ana bilim Dalı tarafından belirlenen şartlara uygun nitelikte olmak üzere; klinik uygulaması olan Ana bilim Dallarına başvuru için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınmış lisans diploma denklik belgesi, klinik uygulaması olmayan Ana bilim Dallarına başvuru için ise kurumlarının tanınıp tanınmadığına dair yükseköğretim kurumlarından alınan tanınma belgesi,

5) Lisans Diploması veya Çıkış Belgesi (1 adet Resmi Onaylı Sureti)

Aslı ile birlikte olmak üzere yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış Türkçe Lisans ve/veya yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgeleri,

6) Lisans Transkripti (1 adet Resmi Onaylı Sureti)

Aslı ile birlikte olmak üzere yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış Türkçe lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasını gösteren transkript belgesi,

7) İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden alınan ikamet belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (kayıt sonrası teslim edilecektir),

 8) Pasaport (yeminli tercüme bürolarından ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi)

9) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik vesikalık fotoğraf,

10) Lisansüstü eğitim yapma amacını belirten niyet mektubu,

11) İki (2) adet niyet/referans mektubu (Kayıtta orijinalleri ibraz edilmelidir)

Yayın Tarihi: 26/07/2021
Okunma Sayısı: 4000