Formlar

 

FORMLAR
PERSONELLE İLGİLİ GEREKLİ FORMLAR
>> İlişik Kesme Formu
>> Akademik Personel İlişik Kesme Formu
>> İdari Personel İlişik Kesme Formu
>> Personel Yurt Dışı İzin Formu
>> Personel Yıllık İzin Formu
>> Görevlendirme Formu
MUHASEBE İLE İLGİLİ GEREKLİ FORMLAR
>> Uzmanlık Alan Ek Ders Bildirim Formu
>> Sınav Ücret Formu
>> Ders Telafi Talep Formu
DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ FORMLAR
>> Doktora Başvuru Formu
>> Danışman Değişikliği Formu
>> Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu
>> Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Öneri Formu
>> Öğrenci Kayıt Formu
>> Öğrenci İşleri Kayıt Kartı Formu
>> Farklı Anabilim Dalı Ders Teklif Formu
>> Seminer Onay Formu
>> Tez konusu Teklif ve Değerlendirme Formu v1.0
>> Tez Kişisel Değerlendirme Formu
>> Öğrenci Kayıt Dondurma Formu
>>

Öğrenci Kayıt Sildirme İstek Formu

Öğrenci Kayıt Sildirme İstek Formuv2.0

>> İkinci danışman talep formu
>> Yüksek Lisans / Doktora Tez Konusu Değişikliği
>> Doktora Yeterlilik Sınav Tutanağı Formu
>> Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanak Formu v1.0
>> Doktora Tez Savunma Sınav Formu
>> Tez İzleme Komitesi(TİK) Formu
>> Tez İzleme Komitesi (TİK) Öneri Formu v1.0
>> Tez İzleme Komitesi (TİK) Değişikliği Formu
>> İlişik Kesme Formu
>> Kontenjan Bildirim Formu
>> Mezun Olacak Öğrencilerin Hazırlayacakları Dökümanlar
>> Özel Öğrenci Başvuru Formu
>> Mezuniyet Komisyon Formu
>> Seminer Değerlendirme Formu
>> İntihal Programı Raporu Beyan Formu
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ FORMLAR
>> Yüksek Lisans Başvuru Formu
>> Öğrenci Kayıt Formu
>> Öğrenci İşleri Kayıt Kartı Formu
>> Farklı Anabilim Dalı Ders Teklif Formu
>> Seminer Onay Formu
>> Danışman Değişikliği Formu
>> Tez konusu Teklif ve Değerlendirme Formu v1.0
>>  Öğrenci Kayıt Dondurma Formu
>> Öğrenci Kayıt Sildirme İstek Formu
>> İkinci danışman talep formu
>> Tez Kişisel Değerlendirme Formu
>> Yüksek Lisans / Doktora Tez Konusu Değişikliği
>> Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu
>> Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Öneri Formu
>> İlişik Kesme Formu
>> Kontenjan Bildirim Formu
>> Mezun Olacak Öğrencilerin Hazırlayacakları Dökümanlar
>> Özel Öğrenci Başvuru Formu
>> Mezuniyet Komisyon Formu
>> Seminer Değerlendirme Formu
>> İntihal Programı Raporu Beyan Formu
LİSANSÜSTÜ DERSLER İÇİN GEREKLİ FORMLAR
>> Yeni Ders Açma Formu
>> Ders Güncelleme, Sonlandırma ve İntibak Formu
>> Akts Ders Formu
>> Ects Course Form
>> Akts Ders Formu Örnek 1
>> Akts Ders Formu Örnek 2
>> Uzmanlık Alan Ders Formu