Kalite Politika Belgeleri ve İlkeler

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kalite Politika Belgesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hesap Verebilirlik Politika Belgesi

  • Sosyal Güvenilir (Hesap Verebilir) Sağlık Bilimleri Enstitüleri Belirleyicileri Ulusal Belgesi
  • Sosyal Güvenilir (Hesap Verebilir) Sağlık Bilimleri Enstitüleri Performans Göstergeleri

Sağlık Bilimleri Enstütüsü Eğitim Öğretim Politika Belgesi 

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dezavantajlı Gruplar Politika Belgesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Araştırma Geliştirme Politika Belgesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Toplumsal Katkı Politika Belgesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Sistemi Politika Belgesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Uluslararasılaşma Politika Belgesi