Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Yavuz FINDIK Anabilin Dalı Başkanı
Doç. Dr. Müge ÇINA  Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hatice AKPINAR Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun YAZICI Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Cihan VAROL Öğretim Üyesi