Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Yavuz FINDIK Anabilin Dalı Başkanı
Dr.Öğr.Üyesi Müge ÇINA  Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Hatice AKPINAR Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Tayfun YAZICI Öğretim Üyesi
Dr.Öğr.Üyesi Cihan VAROL Öğretim Üyesi