Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Mehtap SAVRAN Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Serdar SEZER Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Halil Aşçı Öğretim Üyesi
Dr. Öğr.Üyesi Fatma Nihan CANKARA Öğretim Üyesi
Dr. Öğr.Üyesi Ümran AYDEMİR SEZER Öğretim Üyesi