Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Halil AŞÇI Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Serdar SEZER Öğretim Üyesi
Dr. Öğr.Üyesi Fatma Nihan CANKARA Öğretim Üyesi
Dr. Öğr.Üyesi Ümran AYDEMİR SEZER Öğretim Üyesi
Dr. Öğr.Üyesi Mehtap SAVRAN Öğretim Üyesi