Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Emel TAŞÇI DURAN Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Fatma BAŞALAN İZ Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Çiğdem GÜAN KAKAŞÇI Öğretim Üyesi