Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Emel TAŞÇI DURAN Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Fatma BAŞALAN İZ Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Çiğdem GÜN KAKAŞÇI Öğretim Üyesi