Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Emel TAŞÇI DURAN Anabilim Dali başkanı
Doç. Dr. Fatma BAŞALAN İZ Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Altun BAKSİ Öğretim Üyesi