Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Emel TAŞÇI DURAN Anabilim Dali başkanı
Doç. Dr. Fatma BAŞALAN İZ Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Altun BAKSİ Öğretim Üyesi