Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Sıddıka ERSOY Anabilim Dalı Başkanı         
Prof. Dr Şükran ÖZKAHRAMAN KOÇ Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Kamuran CERİT Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Ağralı Öğretim Üyesi