Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Sıddıka ERSOY Anabilim Dalı Başkanı         
Prof.Dr Şükran ÖZKAHRAMAN KOÇ Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Kamuran CERİT Öğretim Üyesi