Görev Tanımları

Görev Tanımları

Enstitü Müdürü Görev Tanımı

Enstitü Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

Öğretim Üyesi Görev Tanımı

Öğretim Görevlisi Görev Tanımı

Araştırma Görevlisi Görev Tanımı

İdari Personel Görev Tanımı